Приемен испит во Македонската православна богословија

На 19 јуни 2024 година се одржа приемниот испит за запишување на нови ученици, во I клас, во македонската православна богословија „Свети Климент Охридски“ – Скопје.

Испитот успешно го положија девет кандидати, кои на тој начин се здобија со право да се школуваат во богословијата.

Извор: https://mpb.mk/2024/06/priemen-ispit-vo-mpb-7/