Изложба на македонскиот јазик во Канадскиот Музеј на јазици 

Пишува: Зоран Карапанчев (Претседател на Литературно Друштво „Браќа Миладиновци“) 

Канадскиот Музеј на јазици, кој се наоѓа во кампусот Глендон на Универзитетот Јорк, основан во 2011 година од д-р Елејн Голд, беше домаќин на изложбата на македонски јазик организирана и подготвена од д-р Кристина Е. Крамер и Маргарет Тодороска.  

Изложбата се одржа во недела на 23 јуни. Многу Македонци и македонски друштва и организации излегоа да покажат поддршка, како Друштвото на канадско-македонското наследство (Canadian-Macedonian Heritage Society), Литературното Друштво „Браќа Миладиновци“ и студенти од Универзитетот во Торонто. 

Д-р Голд, д-р Крамер и г-ѓа Тодороска работеа на подготовка на изложбата од декември 2023 година и беа многу задоволни кога таа се одржа. Изложбата се фокусираше на историјата на македонскиот јазик и го следеше неговото патување до Торонто. Користејќи го истражувањето на неверојатните академици Лилијан Петроф, Ендрју Росес, Виктор Фридман и самата д-р Крамер, изложбата ја демонстрира богатата историја на македонскиот јазик и ја прифати дијаспората во Торонто. 

Голема благодарност до г. Гоце Тодороски за финансирањето на изложбата. Изложбениот промотивен материјал можете да го видите на веб-страницата на Канадскиот јазичен музеј: https://languagemuseum.ca