Божествена Литургија

Називи на Литургијата Во Новиот Завет се запазени различни називи за Литургијата. Називот „литургија“ е малку подоцнежен, а уште од…

Вечерна богослужба

Во православната богослужбена редакција се познати три вида на Вечерна богослужба: мала, секојдневна и голема. Постои и уште еден вид…

Кога постои особена причина, дали е возможно да се отслужи Литургија на претходно осветени дарови во други денови од Великата Четириесетница, односно во понеделник, вторник или четврток?

Според денес важечкиот типик, Литургијата на претходно осветени дарови се служи секои среда и петок од Великата Четириесетница, во четврток…

Богослужбени предмети

За извршување на Литургијата, но и за сите богослужби, неопходна е употреба на одредени предмети. Нивната намена е исклучиво богослужбена,…