Слово за парастосите

Протојереј Златко Ангелески Православниот христијанин со својата смрт не прес­танува да биде член на Црквата. Преку смртта христијанинот преминува од…