За Литургија.мк

Зборот „λειτουργία, литургиа“ прво ги означувал сите општествени, јавни служби, а потоа го добил значењето на главната христијанска богослужба.

Со интернет-порталот „Литургија.мк“

  • известуваме за црковните и општествените настани во Македонија и светот.
  • објавуваме компетентни и врамнотежени анализи на црковните состојби, за да го инспирирме вашиот став во однос на актуелните црковни теми.
  • поучуваме за христијанството во неговиот целосен теоретско-практичен опсег.

Ставовите изнесени во авторските текстови објавени на Литургија.мк им припаѓаат на нивните автори и не мора задолжително да ги одразуваат ставовите и гледиштата на Редакцијата.