За проектот „Терирем“, духовни песнопеења на Сузана Спасовска и црковниот клирос “Пелагонитиса”, инспирирани од источното црковно пеење

Пишува: Бранче Трајкоски, дипл. теолог После дигиталното поставување и објава на музичкото ЦД „Терирем“ од Сузана Спасовска, со благослов на…