Моето семејство

Пишува: Игумен Фотиј, манастир Св. Јоаким Осоговски Моето семејство е мојот дом. Моето семејство е моето гнездо каде што се…