Што всушност откровението Божјо запишано во светите книги на Стариот и Новиот Завет ни сведочи за тоа што е добро, а и за тоа што е зло?

Пишува: Протопрезвитер Ивица Тодоров Ако направиме една искрена и објективна анализа на нашиот однос кон ближните, или поточно кажано, кон…

Што е Светото Писмо?

Пишува: Протопрезвитер Ивица Тодоров Наједноставно е да се каже дека СВЕТОТО ПИСМО е порака Божја преку која разбираме што е…