Богословот Анастасиос Гоцопулос објасни дали е возможно да се свика Сеправославен Собор без Цариградскиот Патријарх

Пишува: Јарослав Нивкин Грчкиот презвитер Анастасиос Гоцопулос смета дека во Православието е невозможен системот на папизмот, според кој еден човек…