„Библиотеката од метро“ во Букурешт на патниците им нуди класично читање книги, наместо вести од мобилен телефон

Кога имаш прочитано во метро нешто друго, освен вести од мобилниот телефон? Националната библиотека на Романија, во партнерство со Метрополската/Градската…