Егзархот на Руската православна црква за Африка, Митрополитот Константин, во врска со дејноста на Егзархатот

Односите меѓу Руската православна црква и Александриската патријаршија значително се влошија во последниве неколку години. Во ноември 2019 година, Александриската…