Список на имиња на новoмaченици и исповедници на Руската црква

По налог на Светејшиот Патријарх Московски и на сета Рус Кирил, до синодската комисија за канонизација на светители и до календарскиот оддел на издаваштвото на Московската патријаршија, составен е актуелен список на Соборот на новомаченици и исповедници на Руската црква. Списокот е објавен на официјалниот сајт на издавачката дејност на Московската патријаршија, и содржи 1621 светители.

Во објавениот список, за секој светител, се посочени следниве податоци: категорија на светителството, име, презиме, црковен чин, сите празнични датуми на светителот кои се влезени во официјалниот календар на Руската православна црква (според стариот и според новиот календарски стил).

При подготовка на списокот се извршени сите неопходни прецизирања на горенаведените податоци.

Извор: http://rop.ru/novosti/article_post/sobor-novomuchenikov-i-ispovednikov-cerkvi-russkoy-spisok-poimenno-proslavlennyh-novomuchenikov-i-ispovednikov-cerkvi-russkoy-po-sostoyaniyu-na-may-2024-goda