За проектот „Терирем“, духовни песнопеења на Сузана Спасовска и црковниот клирос “Пелагонитиса”, инспирирани од источното црковно пеење

Пишува: Бранче Трајкоски, дипл. теолог После дигиталното поставување и објава на музичкото ЦД „Терирем“ од Сузана Спасовска, со благослов на…

„Библиотеката од метро“ во Букурешт на патниците им нуди класично читање книги, наместо вести од мобилен телефон

Кога имаш прочитано во метро нешто друго, освен вести од мобилниот телефон? Националната библиотека на Романија, во партнерство со Метрополската/Градската…