Свети отец Бавон

Пишува: Протојереј Златко Ангелески Подвижник од Гент, неговиот спомен Црквата го слави на 1 Октомври (589-654; Saint Bavo of Ghent;…

Свети отец Аманд

Пишува: Протојереј Златко Ангелески Апостолот на Фландрија и Епископот на Мастрихт, неговиот спомен Црквата го слави на 6 Февруари (594-651;…

Свети Пипин Ланденски

Пишува: Протојереј Златко Ангелески Франечкиот мајордом на Австразија, неговиот спомен Црквата го слави на 21 Февруари (580 – 640; француски:…

Свети Жери Бриселски

Спомен на светиот отец Жери Бриселски, епископот на Камбре и Арас,основачот на престолниот град Брисел,чиј спомен црквата го слави на…