Средба со Јов

Автор: Здравко Пено „Сте чуле за трпението на Јов и узнавте каков крај му даде Господ, зашто Господ е многумилостив…