Божјото откровение

Пишува: Игумен Фотиј, манастир Св. Јоаким Осоговски Под поимот откровение, во црковната смисла, се подразбира она што се открива. Она…

Ние сме Црква

Пишува: Игумен Фотиј, манастир Св. Јоаким Осоговски Луѓето од секогаш живеат во заедница. Во заедница се раѓаат и во заедница…

Моето семејство

Пишува: Игумен Фотиј, манастир Св. Јоаким Осоговски Моето семејство е мојот дом. Моето семејство е моето гнездо каде што се…